Život v gotice

Středověk neskončil, ale alespoň se na chvíli k nám vrátil v prostorách Základní školy ve Slavkově, kde jsme zavítali po  krátké jízdě vlakem, a to prostřednictvím skupiny historického šermu Pernštejni. V pondělí 1.10.2012 zde přijeli šermíři  se svým programem „Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků“  Během hodiny měly děti možnost se blíže seznámit s českými panovníky z rodu Lucemburků, zjistit, co všechno na sobě nosili rytíři. Dobrovolníci si na vlastní kůži vyzkoušeli rytířské turnaje a klání. Šermíři nám středověké zbraně nejen ukázali, ale i předvedli v akci. Celý jejich program byl poučný, zároveň vtipný a akční. Děti si odnesly s sebou mnoho poznatků, které využijí v předmětu vlastivědy.