Zlatá medaile je opět naše!!!

I v tomto školním roce nás paní učitelka Kateřina Janků zaregistrovala do Olympijského víceboje. Přestože paní učitelka s úspěchem ani nepočítala, přišla potěšující zpráva a máme opět ZLATOU MEDAILI, ze které máme i tentokrát nevýslovnou radost. Přestože děti toužily po bronzové, tak nebylo znatelné, že by je zlatý úspěch zklamal. Opak byl pravdou, protože při sdělení tohoto skvělého úspěchu, byla jistě slyšet radost všech dětí do dalekého okolí. Velice děkuji paní učitelce Kateřině Janků za zorganizování Olympijského víceboje na naší škole a všem paní učitelkám za pomoc při plnění veškerých disciplín. To největší poděkování zcela jistě patří všem našim dětem, které s veškerým úsilím a chutí plnily veškeré disciplíny.