ZŠ a MŠ pojedou na dopravní hřiště

V úterý 1. 10. 2013 pojedou děti našich škol na dopravní hřiště. Velké děti – Sluníčka  z mateřské školy budou účastníky dopravní situace na dopravním hřišti na Mírové ulici při ZŠ T.G. Masaryka a žáci základní školy pojedou na dopravní hřiště do Malých Hoštic. Výuka v Malých Hošticích probíhá v budově OÚ městské části Malé Hoštice. Po teoretické části se děti přesunou na dětské dopravní hřiště k praktické části výuky. Odjezd od škol bude v 7.45 hod., předpokládaný návrat na oběd okolo 12.30 hodin.  Poté  půjdou děti ze základní školy do školní družiny. Doporučujeme vhodný oděv a pevnou obuv. Do baťůžku pláštěnku, svačinu, pití a všichni musí mít vlastní cyklistickou přilbu. V případě deště se akce nekoná.