Vzdělávací program MŠ

Náš Školní vzdělávací program pod názvem „Jede vláček motoráček“vznikal zpracováním materiálů na základě RVP PV, Kurikula podpory zdraví, aktuální pedagogické literatury, pokynů k environmentálnímu vzdělávání, výchově MŠMT platné legislativy a vlastních námětů v návaznosti na předchozí ŠVP “Platánci na cestách za dobrodružstvím“

  •  využíváme motivace výuky podle „Barevných kamínků“ Gabriely a Milady Přikrylové
  •  pokoušíme se u dětí vzbudit zájem o slovesné umění
  •  pracujeme na základě prožitku /vlastní návrhy k činnosti, pronikání do reality, radost z poznávání, prostor pro aktivitu, tvořivost, konkrétní činnosti, manipulace, experimentování, hry, do nichž se zapojí všechny smysly/
  • snažíme se přispívat k rozšiřování slovní zásoby, rozvoje fantazie a úsudku, hledáme dobro a zlo
  • rozvíjíme a upevňujeme vztah k přírodě
  • rozvíjíme pohybové schopnosti
  • přispíváme k lepšímu a kvalitnějšímu životnímu prostředí sbíráním kaštanů, žaludů, pomocí při jarním úklidu zahrady, tříděním odpadu papír – sběr, umělá hmota
ostatni-2 dscf9466 p5290058 rabaska-32-nahled